Or : Tingmao Shi (Chn) Argent : Han Wang (Chn) Bronze : Krysta Palmer (USA) (Belga)

Or : Tingmao Shi (Chn) Argent : Han Wang (Chn) Bronze : Krysta Palmer (USA) (Belga)